สถานที่ที่อยากไป

posted on 16 Jul 2008 09:44 by ruggang

       คงจะมีใครอีกหลายๆ คนที่ชอบทะเลเหมือนกับฉัน เพราะฉันคิดว่าเสียงคลื่นของน้ำทะเลนั้นมันทำให้ฉันมีความสุขที่ได้ยิน และชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับคลื่นน้ำทะเลที่มีทั้งดีและไม่ดี ถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะไม่ดี

       แต่วันที่ดีก็ต้องกลับมาหาเราอีก (สักวัน)

 

 

edit @ 25 Aug 2008 11:55:51 by ruggang@exteen.com

edit @ 26 Aug 2008 11:43:18 by ruggang@exteen.com

Comment

Comment:

Tweet